3. maj 1945: Prvi slovenski parlament

Zasedanje ≫začasnega narodnega predstavništva≪, ki je bilo 3. maja 1945 v Ljubljani, je bilo razglašeno za prvo sejo Slovenske zaveze.

Slovenska zaveza

Slovenska zveza za narodno osvoboditev je bila vrhovni politični organ slovenskih demokratičnih strank in skupin med 2. svetovno vojno. Nastala je po pogajanjih in načelnih dogovorih med voditelji strank konec marca 1942.
Glavni namen zaveze je bil doseči narodno enotnost, usmerjati in nadzirati vse slovensko javno delovanje med okupacijo ter vse pripraviti za osvoboditev in prevzem oblasti. Na podlagi predvojnih volitev ter priznavanja londonske vlade se je razglasila za legitimno predstavnico večine slovenskega naroda ter zastopnico njegovih interesov. To je bilo seveda v nasprotju s stališčem OF, ki je jeseni 1941 samovoljno razglasila, da je zastopnica volje večine slovenskega naroda.
Poleti 1942 se je ob razraščanju revolucionarnega nasilja Slovenska zaveza odločila podpreti organizacijo protirevolucionarnih vaških straž. Kljub priznavanju Draže Mihailoviča je prihajalo do sporov z njegovim zastopnikom Karlom Novakom, zato je Slovenska zaveza oblikovala svoj Vojni svet ter ovirala prehod vaških stražarjev v četnike. Londonska vlada je Slovensko zavezo priznala za vrhovnega političnega zastopnika Slovencev v domovini.

Prvi parlament

Medtem ko naj bi slovenski komunisti ustanovili ≫prvo slovensko vlado≪, se je 3. maja 1945 na pobudo Narodnega odbora za Slovenijo v Sokolskem domu na Taboru v Ljubljani začelo zasedanje narodnega predstavništva, ki se je razglasilo za ≫prvi slovenski parlament≪. Med povabljenci so bili nekateri predvojni narodni poslanci, večino članov pa je imenoval Narodni odbor, ki so ga ustanovili predstavniki katoliške in liberalne stranke v razmerju 7 : 6 v korist SLS.

Razglasili so ≫narodno državo Slovenijo kot sestavni del demokratične in federativne kraljevine Jugoslavije≪, ustanovili slovensko vlado kot začasni najvišji organ ter preimenovali domobrance v slovensko narodno vojsko. Vse Slovence so pozvali k ≫obči spravi≪, partizanske oddelke pa k prenehanju sovražnosti.

Zasedanje ≫začasnega narodnega predstavništva≪ je bilo ob koncu razglašeno za prvo sejo Slovenske zaveze. Slovenska zaveza je bila vrhovni politični organ slovenskih protirevolucionarnih strank in skupin med 2. svetovno vojno. Glavni namen ustanoviteljev je bil doseči narodno enotnost, usmerjati in nadzirati vse slovensko javno delovanje med okupacijo ter vse pripraviti ≫za osvoboditev in prevzem oblasti≪. Slovenska zaveza se je na podlagi predvojnih volitev razglasila za legitimno predstavnico slovenskega naroda. Sprva je zavzela do OF nenapadalen odnos, saj sta bili v t. i. plenumu Slovenske zaveze
predvideni tudi dve mesti za zastopnike komunistov. To je bilo seveda v nasprotju s stališčem OF, ki je jeseni 1941 razglasila, da je zastopnica volje večine slovenskega naroda.

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več