Na današnji dan: Prestopi po volitvah

Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve je 25. maja 1991 posredovala televizijski novinarki Rosviti Pesek seznam poslancev skupščine Republike Slovenije. Novinarka ga je primerjala s stanjem leta 1992, to je dve leti po volitvah.

Delegati so prehajali iz ene stranke v drugo. Izid je naslednji: devet delegatov je spremenilo strankarsko oziroma klubsko pripadnost (Milan Balažic, Stanko Buser, Franci Feltrin, Franc Lovšin, Janez Lukač, Andrej Magajna, Emil Milan Pintar, Hubert Požarnik in Bogo Rogina); 21 delegatov je prešlo zaradi razdružitve SDZ v dve novi skupini (Janez Črnej, Janez Gale, Cveto Gradišar, Spomenka Hribar, Alojz Jamnik, Dušan Keber, Franc Kovač, Tone Kramarič, Marjan Mlaker, Tomaž Pavšič, Tone Peršak, Rajko Pirnat, Vlado Puc, Niko Rainer, Primož Rode, Franček Rudolf, Janez Stariha, Rudi Šeligo, Andrej Šter, Anton Tomažič in Anton Žunter), dva iz SDZ – Marcel Štefančič in Janez Janša – pa se nista pridružila nobeni od naslednic SDZ, Narodnim demokratom ali Demokratom, pač pa je prvi postal samostojen, drugi pa je vstopil v SDSS.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več