Na današnji dan: Prva majniška deklaracija

Dr. Anton Korošec je kot predsednik Jugoslovanskega kluba 30. maja 1917 prebral v dunajskem parlamentu majniško deklaracijo. Šlo je za programsko izjavo Jugoslovanskega kluba v avstrijskem parlamentu na Dunaju. Oblikovana je bila kot rezultat predvsem slovenskih in hrvaških pa tudi istrskih poslancev za rešitev jugoslovanskega vprašanja v habsburški monarhiji.

Pobudi so se pridružili tudi dalmatinski poslanci.

Predlagatelji so med drugim poskušali rešiti jugoslovansko vprašanje še med vojno in se izogniti posledicam, ki bi jih prinesla zmaga centralnih oziroma antantnih sil in uveljavitev londonskega sporazuma.

Z zahtevo po združitvi vseh južnih Slovanov na ozemlju habsburške dinastije v samostojno državno telo brez nadvlade drugih narodov in pod dinastijo Habsburžanov je deklaracija izražala radikalizacijo narodnostnega gibanja zlasti Slovencev pa tudi drugih južnih Slovanov habsburške monarhije.

Majniška deklaracija je postala za leto dni slovenski narodni program, ki bi mogel zadovoljiti slovenske, hrvaške in bosanske narodne težnje. To se je izkazalo ob velikem narodnem navdušenju ob deklaracijskem gibanju od septembra 1917. Odločilni politični krogi habsburške monarhije niso hoteli izpolniti zahtev deklaracije. Zaradi tega in zaradi spremenjenega razmerja sil v prvi svetovni vojni je bila radikalizacija narodnostnega gibanja južnih Slovanov tolikšna, da je to maja 1918 preraslo habsburški državni okvir.

(Druga majniška deklaracija je bila objavljena 8. maja 1989. To je bila deklaracija politične alternative oziroma nastajajoče demokratične opozicije.)

Slika: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več