Na današnji dan: Kmet in cesar

Kmetje okrajne gosposke Prem so se odločili, da zaradi težkih razmer pošljejo k cesarju na Dunaj svojega zastopnika, očeta osmih otrok kmeta Andreja Dovgana iz Šembij pri Knežaku. Dovgan je zbral prošnje 25 vasi premskega kantona ter odromal proti daljnemu Dunaju.

Na Dunaju se je nastanil v predmestni gostilni Pri zlatem medvedu ter oprezal, kje in kako bi mogel priti do cesarja. 13. junija leta 1827 se mu je le posrečilo, da je svoje prošnje in pritožbe oddal. Potem je čakal na odgovor ter radovednim Dunajčanom – če so ga ti seveda razumeli – razlagal o stiskah in uboštvu nezadovoljnih kmetov na jugu. Za moža se je kmalu začela zanimati tudi ≫vsevidna dunajska policija≪. Težke razmere kmetov je naslikal kolikor mogoče črno, ob tem pa odločno poudaril, da bo v njegovih krajih prišlo do punta, če ne bo kmalu pomoči.

Že 14. julija 1827 je ljubljanski gubernij prejel odlok dvorne pisarne z naročilom, naj natančno in strogo razišče vse pritožbe, ki jih je navedel Dovgan v svoji vlogi na cesarja. Dovganove pritožbe so se nekaj časa valjale po raznih pisarniških mizah, nato pa utonile v pozabi …

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več