Na današnji dan: Razlaščeni Kočevarji

14. junija 1942 so izdali odlok IO OF ≫o dodeljevanju in upravljanju zemlje izseljenih Kočevarjev≪. Določili so, da je zemlja izseljenih kočevskih Nemcev na voljo OF kot predstavnici slovenskega naroda in jo ona dodeljuje Slovencem v brezplačno uporabo.

Dodeljujejo in upravljajo naj jo območne gospodarske komisije, ki naj upravljajo tudi nedodeljeno zemljo. Kočevski Nemci so pustili na Kočevskem okoli 47.000 ha zemlje.

Šlo je za dodelavo odloka ≫o razlastitvi tujih veleposestnikov v povračilo škode, povzročene po okupatorjih≪, v katerem so odredili, da se razlastijo brez odškodnine veleposestva, ki so v lasti pripadnikov okupatorskih narodov in tistih slovenskih veleposestnikov, ki so ≫dajali ali dajejo pomoč okupatorjem pri zatiranju slovenskega naroda≪. Razlaščeno imetje se uporabi za povračilo škode, ki jo povzročajo okupatorji. Tako so razlastili večino veleposestnikov tuje narodnosti na Dolenjskem in Notranjskem.

Ponekod so zemljo razdelili agrarnim interesentom, ponekod pa so jo dali v skupno obdelovanje.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več