Na današnji dan: Ravnotežje v vojni za Slovenijo

Koordinacijska skupina in Republiški štab TO sta ukazala enotam protiofenzivo. Zaradi mednarodne javnosti je namreč JLA prejšnji večer objavila, da je dosegla zadane cilje in da je poseg končan. Slovensko vodstvo pa se s tem ni sprijaznilo. Ukaz se je glasil: ≫V noči 27./28. izvršite iznenaden ognjeni naskok na zasedene mejne prehode.≪

Porazdeljenost sil JLA, ki niso bile opremljene in oskrbljene za dolgotrajnejše operativno delovanje, je slovenskim silam omogočila doseganje lokalne premoči. Tako so slovenske obrambne sile 28. junija zavzele več mejnih prehodov in mejnih stražnic. Najbolj spektakularno je skupina TO, ki jo je vodil Srečko Lisjak, zavzela mejni prehod Rožna dolina in ob tem zaplenila tri tanke. Pomembno je bilo zavzetje skladišč JLA, saj so zaplenjene zaloge TO omogočile dodatno oborožitev in opremo. Sile JLA so bile zaradi začetka notranjega razpadanja enot na robu poraza. Najprej so dezertirali vojaki slovenske narodnosti, nato častniki in podčastniki, ki so dlje časa živeli v Sloveniji, potem pa tudi drugi.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več