Na današnji dan: Tajna nočna seja skupščine

29. junija 1991 je prišlo do za javnost zaprte nočne seje slovenske skupščine. Predsedujoči dr. France Bučar je dejal, da gre za izredne razmere, ki zahtevajo tudi posebno potrditev te skupščine. Uvodno besedo sta dobila Janez Janša in Igor Bavčar.

Janša je izrazil pripravljenost, da se brani plebiscitna odločitev, in opozoril, da je bila na Republiko Slovenijo izvršena oborožena agresija z namenom ≫izvršiti zamenjavo oblastnih organov, zlasti vodstva Republike Slovenije≪. Povedal je, da je Predsedstvo RS šele po uporabi ognjene moči JLA v Ormožu in po uničevanju blokad sprejelo odločitev o uporabi varnostnih organov oziroma organov za notranje zadeve in enot TO. Delegatom je predlagal, da od mednarodne skupnosti zahtevajo najodločnejše nasprotovanje agresiji in mednarodno pravno priznanje naše republike, da zahtevajo prenehanje kakršnih koli bojnih aktivnosti JLA in začetek takojšnjega umika z našega ozemlja. Slovensko predsedstvo je predlagalo ustavitev ognja s tem, ≫… da se JLA umakne, od koder je prišla, da se povabijo mednarodni opazovalci za nadzor in da se takoj začnejo pogovori o popolnem umiku okupacijske armade iz Republike Slovenije.≪

Fotografija: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več