Na današnji dan: Danilo Zelen

V Senožečah se je 9. julija 1907 rodil organizator odpora proti fašizmu Danilo Zelen. Od leta 1929 je bil z Albertom Rejcem in Antonom Černačem v ožjem vodstvu narodno revolucionarne organizacije TIGR, formirane v Sloveniji.

Posvetil se je organiziranju gverile na Primorskem, ki jo je spodbudila italijanska napadalna politika do Jugoslavije. Skrbel je za vnos orožja, razstreliva in propagandnega gradiva v Julijsko krajino ter za tajno razmnoževanje tigrovskega tiska v Ljubljani. Ilegalno je prehajal mejo, prenašal gradivo, na tajnih sestankih dajal navodila za akcije ter organiziral vojaško obveščevalno dejavnost za štab Dravske divizije v Ljubljani. Pripravljal je atentat na Mussolinija leta 1938 v Kobaridu ter 1940 s Ferdom Kravanjo organiziral sabotažno, obveščevalno in propagandno dejavnost v Avstriji in Italiji po programu britanske SOE (Special Operation Executive).

Na tržaških procesih 1930 in 1941 je bil v odsotnosti soobtožen vodstva protidržavne dejavnosti. Po okupaciji Slovenije 1941 je padel s Ferdom Kravanjo in Antonom Majnikom, obkoljen v lovski koči na Mali gori blizu Ribnice, v prvem oboroženem spopadu z okupatorjem v osrednji Sloveniji 14. maja 1941.

Fotografija: Wikipedija

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več