Število priimkov se je povečalo – zaradi priseljencev in porok

Prebivalci Slovenije imamo 124.947 različnih priimkov. Pred desetimi leti je bilo različnih priimkov za 20.000 manj.

Trije od štirih priimkov pa so taki, da jih ima manj kot pet prebivalcev. 59 odstotkov vseh priimkov pa se pojavi samo po enkrat. To so večinoma sestavljeni priimki (kombinacija dveh priimkov), v glavnem jih imajo poročene ženske, v manjši meri pa tudi otroci, rojeni staršem, ki niso poročeni.

Vzroki za spremembe

Kje so vzroki za te spremembe? Osnovni vzrok, ki ga statistiki lahko izmerimo, je sprememba v sestavi prebivalstva: leta 2010 je bilo v državi 4 % tujcev, ki so so prihajali iz 135 različnih držav, letos pa je število skorajda podvojeno. Tujih državljanov je 7,5 % vsega prebivalstva, prihajajo pa iz 159 držav sveta. Z naraščanjem deleža tujih državljanov se seznam različnih imen pričakovano daljša, in ti ljudje verjetno tudi svojim potomcem dajejo imena, ki so običajna v njihovih izvornih državah.

Naslednji vzrok, ki ga še lahko izmerimo, je kombiniranje oz. sestavljanje imen. O drugih vzrokih pa statistiki samo ugibamo. Ti so lahko moda, slovenjenje tujih imen, prevzemanje imen iz drugih kulturnih okolij, izmišljanje imen, numerologija itd. Tako poroča Statistični urad Republike Slovenije.

Največ je Novakov

Na lestvici desetih najpogostejših priimkov v zadnjih 10 letih ni bilo bistvenih sprememb, saj se število prebivalcev s posameznim priimkom ni dosti spremenilo. Prvi med temi in edini, ki ga ima več kot 10.000 oseb, je še vedno priimek Novak (10.881), sledijo priimki Horvat, Kovačič, Krajnc, Zupančič. Tako poroča državni Statistični urad Republike Slovenije.

Priimki so se v Sloveniji pojavili razmeroma zgodaj, v mestih in trgih na zahodu že v 13. stoletju. V 16. stoletju so bili že splošno razširjeni, uzakonjeni pa šele s patentom Jožefa II. leta 1780.
Slovenski raziskovalci priimkov delijo priimke po nastanku na priimke, nastale iz rojstnih imen, iz vzdevkov, lastnosti posameznikov in rodbin, iz poklicev in dejavnosti, s katero so se ukvarjali posamezniki,  iz poimenovanj živali in rastlin, iz ledinskih, pokrajinskih, etničnih imen ter imen krajev.

Več podatkov

Vsi ti podatki so dostopni na spletnih straneh Statističnega urada RS, kjer imajo tudi aplikacijo Imena in rojstni dnevi. Le-ta je bila pravkar osvežena in prikazuje vse podatke o imenih in priimkih prebivalcev Slovenije ter o njihovih rojstnih dneh glede na stanje 1. januarja 2020. Podatki o imenih in priimkih prebivalcev ter o imenih novorojenih otrok, ki se nanašajo na pretekla leta, pa so vam na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več