Sumljiva ajdovska občinska imenovanja

V četrtek smo se ajdovski občinski svetniki sešli na 14. redni seji, ki je zaradi zaščitnih ukrepov spet potekala v kinodvorani oziroma v Dvorani prve slovenske vlade, kot se jo zgodovinsko zmotno poimenuje. Kot član občinskega sveta sem se moral med drugim odločiti, ali naj podam pozitivno mnenje k imenovanju Andreja Rutarja za ravnatelja Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Kaj bi mi lahko pomagalo pri tem odločanju, sem se spraševal? V gradivu ob vabilu te seje me je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ) obvestila, da so se seznanili s posredovano razpisno dokumentacijo, iz katere so razvidne delovne izkušnje dveh prijavljenih kandidatov ter njuna programa vodenja zavoda. Ker smo vse opozicijske stranke nedemokratično izločene iz delovnih teles, tega programa nisem videl in mi je tako preostalo le slepo zaupanje v predlog KVIAZ-a. Oni so predlagali, naj občinski svet poda pozitivno mnenje, ker kandidat Rutar od leta 2014 srednjo šolo uspešno vodi. Osebno sem imel težave s takšnim predlogom iz naslednjih petih razlogov:

  1. 1. Iz meni dostopnega gradiva oziroma vabila na sejo občinskega sveta zgolj na osnovi predloga KVIAZ o soglasju k imenovanju ni bil razviden program kandidata, ker smo nedemokratično izločeni iz vseh odborov, nisem imel uradne podlage, na kateri bi se lahko kompetentno in odgovorno odločal, saj ne gre za neko obskurno nepomembno odločitev, kakšen bo ravnateljski zgled naši srednješolski mladini;

2. Ne želim sodelovati pri potencialno koruptivnih postopkih, ker smo vsi iz opozicije izločeni iz vseh občinskih odborov mi zato ni bilo znano, ali se je na odločanju KVIAZ-a predsednik komisije Matjaž Bajec izločil ne le iz glasovanja, ampak iz celotnega postopka. Lista Burja je namreč kameleonska metamorfoza prejšnje Liste Srce, v kateri sta delovala tako bivši občinski svetnik Liste Srce kandidat Rutar kot sedanji predsednik KVIAZ-a, poleg tega so tu še sorodstvene povezave, saj je žena predsednika KVIAZ-a zaposlena na Srednji šoli, za nameček pa se predsednik KVIAZ-a že tri zaporedne mandate ukvarja z občinskim kadrovanjem, tako je bil pri tem glasovanju prisoten bistveno prevelik potencial tveganja koruptivnega, neintegritetnega ali neetičnega ravnanja, ki bi jih morale v skladu z zakonodajo organizacije javnega sektorja obvladovati s pomočjo načrtov integritete. Mimogrede: koruptivnost je v Sloveniji velik problem, Republika Slovenija je na indeksu zaznave korupcije Transparency International dosegla 36. mesto z oceno 60, v primerjavi s prejšnjim letom se je ocena Slovenije poslabšala za eno točko (61), na primerjalni lestvici držav pa je Slovenija izgubila dve mesti, tudi ankete javnega mnenja nakazujejo, da slovenska javnost vidi v koruptivnosti velik problem, zato pri tako potencialno visoko tveganih koruptivnih dejanjih ne želim sodelovati;

Dejan Škvarč, član ajdovskega občinskega sveta (SDS)

3. Še vedno kljub več našim pobudam, vprašanjem in zahtevam ni jasno podana povratna informacija o vsebinskih in finančnih učinkih Pravilnika o subvencioniranju stroškov šolanja dijakov programa Gimnazije Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina (Ur. list RS št. 13/17), ki določa pogoje ter postopek dodeljevanja subvencije za kritje stroškov šolanja dijakom, ki se bodo v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 ali 2019/2020 vpisali v prvi letnik programa Gimnazije, ki ga je Občinski svet Občine Ajdovščina sprejel na 21. seji dne 9. 3. 2017. Kot je razvidno iz zapisnika seje občinskega sveta, je na to temo potekala burna debata, o tem so poročale tudi Primorske novice, svetniki SDS in NSI smo večkrat zahtevali sprotne uradne informacije vodstva šole o učinkih pravilnika, odgovori pa so bili vedno sprenevedanja občinske uprave o tem, da občina ne pomaga šoli, ampak dijakom. Če namerava vodstvo šole tudi v prihodnje tako netransparentno uporabljati javna občinska sredstva ne da bi za to odgovarjalo, smo proti takemu načinu prijateljskega pokrivanja nesposobnosti vodstva šole, da pridobiva dijake z občinsko finančno invalidnino namesto na pošten način, kot to delajo druge šole v okolici;

4. Kot rečeno, nisem imel uradnih informacij in uradnega programa kandidata, ker sem izključen iz odbora, zato sem bil prisiljen svojo odločitev zasnovati na insajderskih informacijah o dogajanju v Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina. Tako je do mene prišla informacija, da se je skupina zaposlenih profesorjev pritožila ravnatelju na vprašljiv izračun njihove letne delovne obveznosti, njihovo pritožbo je najprej ravnatelj in nato svet šole zavrnil kot neutemeljeno, nakar je pristojni republiški inšpektorat v tolmačenju ravnatelja in sveta šole ugotovil nezakonitosti. Ne glede na to odločitev pristojne višje inštance pa ravnatelj svoje odločbe ni razveljavil niti se ni prizadetim za svojo napako opravičil. Ker je ravnatelj odgovoren za zakonitost delovanja šole, je s tem dokazal ne le svojo nestrokovnost, ampak tudi nekulturnost, ker ni svoje napake niti strokovno preklical niti se zanjo kulturno opravičil;

5. In za konec – kandidat Rutar je prejšnji postopek volitev ravnatelja SŠ Veno Pilon vodil kot predsednik sveta šole tako, da je z dirigiranimi spretnimi manevri zavlačeval postopke odločanja, ki so trajali cel mesec dlje kot običajni postopki imenovanja ravnatelja z inovacijami kot so npr. predstavitve kandidatov in nato odločanje o njih šele naslednji teden. Zavlačevanje je bilo naklepno in se mu je očitno izplačalo, da je takratna vlada na že razpisani dan volitev ravnatelja na podlagi anonimne lažnive ovadbe odstavila dva neugodna člana sveta šole in namesto njiju imenovala dva nova, tako mu je uspelo, da se je mimo vseh prijavljenih kandidatov sam kot neprijavljen kandidat zavihtel na ravnateljsko mesto. Na državno tožilstvo je bil zato prijavljen sum kaznivega dejanja, na ministrstvu je potekala kriminalistična preiskava,
zaradi katere se je tedanja ministrica za šolstvo opravičila prizadetim, urad Varuha človekovih pravic pa je v svojem letnem poročilu objavil priporočila vladi o nesprejemljivosti takega ravnanja v prihodnje. Prepričan sem, da vsa navedena dejstva niso dobra priporočila za ravnateljsko funkcijo, ker si nikakor ne želim, da bi se naša srednješolska mladina ob takih zgledih pripravljala za našo skupno prihodnost.

Zdaj pa sledi bistveno. Pozorno preberite.

Po tej moji včerajšnji razpravi mi je župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin odgovoril (citiram po spominu): “Hvala. Bi imel tak komentar kot sem ga imel pri komentarju prejšnjega svetnika, torej, ne bom komentiral tega v celoti, ker je bilo izrečenih en kup nesmislov.“

Ker z njegovim odgovorom nisem bil zadovoljen sem še enkrat prosil za besedo in rekel: “Sem razočaran nad takim vašim vehementnim odgovorom. A je kaj napačno kar sem povedal? Vsaj povejte mi, ali se je gospod, predsednik KVIAZ-a izločil iz glasovanja ? Povejte, jaz te informacije namreč nimam. In kot drugo, če dobi človek neke informacije se mu odgovori, ne pa vrže odgovor čez ramo. Mi smo bili
izvoljeni od ljudi, naših občanov in imamo do njih odgovornost. In takega odnosa si ne dovolimo. Mislim, da sem bil v razpravi korekten, če sem kaj narobe povedal mi povejte, se bom takoj opravičil, ne pa da mi tako vehementno odgovorjate …“

Župan mi je odgovoril (citiram po spominu): “Občina Ajdovščina ni ustanoviteljica srednje šole Veno Pilon. Občina Ajdovščina ima v svetu Zavoda šole enega predstavnika od 13 verjetno, ne me držati za besedo. Ustanoviteljica srednje šole Veno Pilon je Republika Slovenija. In tri četrt vaših informacij, ki ste jih prej izrekli so tudi za občino Ajdovščino nove in jih jasno ne morem komentirat.”

Ker z odgovorom še vedno nisem bil zadovoljen sem znova pristopil k mikrofonu: “Ali se je gospod predsednik KVIAZ-a a izločil iz glasovanja o imenovanju ravnatelja ali ne? Vsaj to informacijo bi rad.” Župan je pogledal predsednika KVIAZ-a Matjaža Bajeca in ta je z glavo odkimal in župan reče: “Ne, gospod Bajec odkimuje, ni bil izločen.”

Torej je vse jasno, a ne? Dobil sem potrdilo svojega suma. Glasoval sem proti imenovanju, županova volilna mašinerija pa je imenovanje seveda podprla, kljub vsem tem očitkom.

Naslednjič pa naprej, ker verjamem, da zgodba o tem sumljivem imenovanju še ni zaključena. Kaže pa vehementno podobo trenutne ajdovske občinske oblasti. Prav je, da so naši občani seznanjeni s tem in da bodo na naslednjih volitvah čez dobri dve leti dobro premislili, komu želijo dati svoj dragoceni demokratični glas.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več