Flišni peščenjak

Flišni peščenjak je ena izmed sedimentnih kamnin, ki sestavljajo flišne plasti Vipavske doline. Sestavljen je iz drobnih zrnc peska (0,063 mm – 2 mm), zlepljenih s kalcitom.

Opis našega šolskega vzorca

Zaradi preperelosti je na površini rjave barve. Na preperelem površju se vidijo zrnca peska, ki se jih zazna tudi na otip. V našem vzorcu peščenjaka so lepo vidne tudi svetle kalcitne žile, ki zaradi večje odpornosti na preperevanje reliefno izstopajo.

Uporaba peščenjaka

FLIŠNI PEŠČENJAK (eocen)
Najdišče: Ajdovščina – pod Školjem pri Palah
Zbiratelj: Andrej Kogoj
Datum najdbe: 2. september 2019

Flišni peščenjak je bil v Vipavski dolini zelo pomemben gradbeni kamen. Uporabljali so ga za zidavo hiš. Z njim so obzidani bregovi Hublja in Lokavščka (peščenjak za obzidavo bregov Hublja in Lokavščka so lomili v kamnolomu v Tokaju (med Cesto in Lokavcem).
Peščenjak, ki je vseboval veliko peščenih zrnc iz kremena, pa je bil uporaben tudi za brusne kamne in tudi osle za brušenje kos. Kremen je namreč trd mineral, ki celo razi steklo. V Lokavcu (pri Delfabru) so nekoč iz peščenjaka, ki je vseboval veliko kremena, izdelovali osle (uporabljali so kamen iz kamnoloma pri Stomažih, vozili pa so ga tudi iz Istre).

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več