Beseda

Ljudje se sporazumevamo na več načinov. S kretnjami, mimiko, pogledi, besedami. Prav slednje je najpogosteje uporabljeno sporazumevanje. Ravno zaradi tega dejstva smo ljudje besedam od nekdaj dajali veliko težo. Beseda naj bi nekaj veljala, naj bi bila dovolj za sporazum, dogovor.

Vendar to v današnjem času na žalost ne velja več. Vsak dan se srečujemo z raznoraznimi pisnimi dogovori, pogodbami, saj si ljudje preprosto ne zaupamo. Izgubili smo vero v poštenost in pravičnost, v zaupanje v izrečene in obljubljene besede. Na žalost.

Posledica snedene besede je tudi dosedanje dogajanje na občinskem političnem parketu. Verjetno ste že brali in slišali, kaj vse se je dogajalo na sejah občinskega sveta in pred njimi. Prišlo je do nedemokratične razrešitve članov opozicije iz delovnih teles občinskega sveta. In zakaj? Ker mislimo s svojo glavo in tudi povemo, kaj mislimo? Ker uporabljamo svoje besede? Ampak, je res to razlog za tako ekstremno potezo vladajoče koalicije?

Je res to potrebno v našem času, ko bi morali skrbeti samo za dobrobit občanov naše občine? Ne, vsekakor je bila ta poteza neprimerna in nepotrebna.

Svetniki smo bili izvoljeni s strani občanov. Na volitvah nam je bila zaupana dolžnost, dana nam je bila beseda, da zagovarjamo dejanja, ki bodo privedla do skupne blaginje vseh. Skupaj naj bi ustvarjali boljši jutri za vse. Ravno tako nam je bil zaupan mandat v delovnih telesih, saj naj bi se volilni rezultat preslikal tudi v zastopanost v le-teh. Trdno verjamemo, da je to edino pravilno in pošteno. Na začetku je bilo to tudi izvedeno, domine pa so se začele podirati po izražanju naše bojazni glede proračuna, naše skrbi o prenapihnjenosti le tega, o povečanju stroškov dela na občinski upravi, glede netransparentne prodaje hranilnice Vipava.

Že če pogledamo zgolj dejstvo, da naj bi stroški dela v občinski upravi iz sedanjih 1.129.000 poskočili na kar 1.519.000 evrov, smo lahko upravičeno zaskrbljeni.

In ravno to nestrinjanje s proračunom je bil razlog in povod, da nam je bila vsem svetnikom iz vrst SDS in NSi odvzeta beseda in možnost vpliva na odločanje v prvi fazi dogovarjanj, na odborih. To je skupaj približno tretjina vseh svetnikov v ajdovskem občinskem svetu. Odvzeta nam je bila tudi možnost, da s svojimi dejanji pomagamo svojim krajem, vasem iz katerih prihajamo. Dejansko je bila tako odvzeta beseda tudi vsem vam, tistim občanom, ki ste nam na lokalnih volitvah zaupali svoj glas, nam zaupali vaše tegobe in upanja. Zakaj? Zaradi snedene besede župana in njegove koalicije.

Župan pravi, da je želel projektno sodelovanje. S takim načinom dela se strinjamo in smo ga tudi podprli.  Seveda pa smo verjeli in pričakovali, da bomo s svojimi idejami in predlogi lahko sodelovali pri vseh pomembnih projektih, da bomo konstruktivno staknili glave skupaj ter dosegli dogovore, ki bodo prinesli blaginjo, boljše življenje za ljudi. Žal pa do takega sodelovanja, vsaj doslej, še ni prišlo. Razloga, zakaj nas ni župan povabil k pogovorom o najbolj pomembnem dokumentu za občino, preprosto ne vem. Verjetno mu je bil sestanek z njegovo koalicijo dovolj. Pa zaradi tega nisem užaljen. Skrbi me samo, ker je bila dana beseda zavržena, odmaknjena na skrajni rob poštenja.

Koalicija ali opozicija? Župan sam nas je postavil v opozicijo. Takoj po volitvah se je vzpostavila koalicija SD+Burja+Desus+SMC+Levica, ki je zagotavljala županu 14 svetniških glasov. Ravno dovolj za prijetno plovbo skozi vse odločitve na občini. Sedaj se je tej koaliciji pridružila tudi svetniška skupina ZZP+NSD. S tem se je ustvarila večina 17 svetnikov proti devetim svetnikom opozicije. Naj bom kar iskren. Nam vloga opozicije ni tuja in nikakor ne žaljiva, saj smo bili večino časa v opoziciji, razen v prejšnjem mandatu, kjer smo skupaj s sedanjim županom ter pravzaprav z vsemi strankami in svetniškimi skupinami v prejšnjem sklicu občinskega sveta sodelovali v projektni koaliciji. Nekateri nam ravno zaradi te poteze očitajo prodajo svojih prepričanj, svojih stališč. Vendar smo na ta način in  z našimi predlogi prispevali k mnogokateri dobri stvari, ki se je zgradila, zgodila v občini Ajdovščina. Res pa je tudi, da se je sodelovanje v koaliciji začelo ob bližajočih se lokalnih volitvah krhati in podirati. Zato nam ne bo pod častjo in odveč delovati v opoziciji. Budno bomo spremljali poteze župana in koalicije. Pa ne zaradi nagajanja. Bdeli bomo za dobro vseh nas občanov.

Besede so se izrodile. Dane besede ne zagotavljajo več brezskrbnosti, dogovora, prepričanja, da bo tako, kot smo se dogovorili. Verjetno je čas, da se vsi skupaj malo zamislimo nad tem.

Kaj nas je privedlo do tega trenutka, ko ne moremo več zaupati ljudem? Mogoče tempo življenja? Mogoče novodobno srečevanje na družbenih omrežjih? Ne! Na nas vseh je, da se zamislimo nad besedami in dejanji in v dobro vseh poskrbimo za boljši jutri.

Miha Kapelj, predsednik Občinskega odbora SDS Ajdovščina

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več