BIA zmagala in ponuja roko sprave vladi, ampak…

Upravno sodišče RS je razsodilo, da je Agencija za spodbujanje podjetništva SPIRIT iz javnega razpisa nezakonito izločila BIA Separations, in mu s tem onemogočila pridobitev 1,6 milijona EUR evropskih sredstev, do katerih je ajdovsko podjetje upravičeno s projektom, ki je v Bruslju prejelo znak EU odličnosti.

Štrancar ponuja roko

Direktor in lastnik podjetja BIA Separations Aleš Štrancar zdaj v korist davkoplačevalskih sredstev agenciji, ki deluje pod Ministrstvom za gospodarstvo, ponuja pobot. Če bo Spirit preklical zahtevo po vračilu 660.000 evrov s približno še enkrat toliko zamudnimi obrestmi v drugem sodnem postopku med strankama, se BIA odpoveduje  plačilu škode, ki jim je nastala zaradi nezakonite izločitve iz javnega razpisa.

Na predlog je Štrancar s strani direktorice Agencije Spirit Anje Cuderman dobil izmikajoče odgovore, nakar so se zavili v molk. Zato je zdaj pisal še ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku ter posredoval vsem glavnim ljudem državne oblasti. V dopisu ponuja zadnjo možnost, da se v korist davkoplačevalcem pobotajo. Če pa tudi zdaj ne bodo sprejeli roke sodelovanja, bo tožbe nadaljeval vse do evropskega sodišča.

Iztoženo odškodnino pa bo namenil v dobrodelne namene.

Kot je Domovina že poročala je bilo izjemno uspešno ajdovsko podjetje s potencialom multinacionalke, BIA Separations, potegnjeno v sodni spor z Agencijo za spodbujanje podjetništva SPIRIT, ki s svojimi dejanji podjetje na poti k uspehu bolj ovira, kot ga spodbuja.

Agencija, ki deluje znotraj Ministrstva za gospodarstvo, preko sodišča od podjetja BIA Seperations terja 600 tisoč evrov in še enkrat toliko zamudnih obresti zaradi domnevno neizpolnjenih pogojev pogodbe o sofinanciranju. Hkrati pa so ajdovsko podjetje kljub pravočasni, pravilni in formalno popolni vlogi izločili iz javnega razpisa, namenjenega sofinanciranju projektov, ki so v okviru programa EU za raziskave in inovacije – Obzorje 2020 – od Evropske komisije prejela certifikat pečat odličnosti.

Agencija Spirit je razpisno vlogo BIA Separations zavrnila na podlagi določil, da prijavitelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do posredniškega organa (torej agencije same), ter da pri že sklenjenih pogodbah med subjektoma že niso bile ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi sredstev. Pri tem se je agencija Spirit  sklicevala na zahtevo po povračilu sredstev iz zgoraj omenjenega spora.

A upravno sodišče je sklep o zavrnitvi vloge BIA Seprarations odpravilo in vlogo agenciji Spirit vrnilo v ponovni postopek, pri čemer pritožba zoper sodbo ni dovoljena.

Ne samo, da je bila z nezakonito izločitvijo podjetje BIA Separations, kot kaže, prikrajšano za 1,6 milijonov evrov evropskih sredstev. Zaradi nezmožnosti razpolaganja s tem dejanjem je podjetju nedvomno nastala tudi poslovna škoda.

In prav plačilu škode, ki jim je zaradi tega nastala, se je direktor BIA Separations Aleš Štrancar v kompromisnem predlogu po pobotu pripravljen odreči, če Spirit prekliče zahtevo po povračilu 660 tisoč evrov s približno toliko zamudnimi obrestmi za  iz daljnega leta 2009. Obenem pa v BIA Spiritu sporočajo, da so odprti tudi za njihove predloge pobota.

Spirit molči

E-pošto s predlogom pobota je podjetnik Štrancar na agencijo Spirit poslal že 27. januarja. Že drug dan je dobil odgovor direktorice, ki pa je vsebinsko prazen. Ta piše zgolj, da brez posveta z nadrejenimi in pravno službo zadeve ne more komentirati, ter da bodo “skladno s predpisi preučili vse pravne predloge in možnosti ter skladno z njimi tudi postopali.”

Na takojšnji Štrancarjev odgovor, v katerem še enkrat poudarja prepričanje v svoj prav ter da so delno odprti na razumen kompromis v svojo škodo, vendar v korist slovenskim davkoplačevalcem, podjetnik vse do zdaj ni dobil odgovora.

Zaradi molka Spirita se je Štrancar včeraj v pismu, ki ga lahko v celoti preberete TUKAJ, obrnil še na ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, pisanje pa preposlal še predsednikom države, vlade (v odstopu), državnega zbora in državnega sveta.

V predlogu za pobot Štrancar poudarja, da je to njegov še zadnji poskus rešiti spore med Ministrstvom za gospodarstvo in agencijo Spirit na eni ter BIA Separations na drugi strani.

Nezakonito, a tudi sramotno

Direktor in ustanovitelj podjetja dr. Aleš Štrancar

V pismu ponovno izpostavlja, da so trdno prepričani, da sta MGRT in Spirit ravnala nezakonito in da bo slovenska država na koncu morala plačati kar nekaj milijonov evrov, “da o sramoti ne govorimo”.

Poudarja, da ima BIA Separations dovolj denarja in časa, da vse tri odrte tožbe pripelje pred evropska sodišča, če bo to potrebno, vsa iztožena sredstva pa bodo namenili v dobrodelne namene. Že primerjava poslanstva Agencije Spirit z njenimi dejanji pa po njegovem jasno kažejo, da gre za “namerno in načrtovano željo po uničenju podjetja BIA Separations.

“Kot davkoplačevalcu in rodoljubu pa mi “pranje perila” pred EU sodišči ni v interesu, zato se obračam na Vas in na vaš zdrav razum s predlogom za pobot,” v nadaljevanju piše Štrancar ter dodaja, da je odprt tudi za njihove predloge in za morebitni sestanek. Če pa do 24. februarja odgovora ne bo prejel, pa bo zaključil, da zdravega razuma na Počivalškovi strani ni.

Zaradi molka agencije Spirit je zdaj je žogica na strani vodstva Ministrstva za gospodarstvo.

Komentar portala Domovina.je:

Vnema po oviranju podjetja, ki ima izjemno perspektivo, izvirajočo iz lasnega znanja in unikatnega svetovnega produkta, namenjenega bolnim otrokom, je težko razumljiva. Še posebej, ker gre za državno agencijo, financirano iz davkoplačevalskega denarja, ki ima v svojem imenu zapisan smoter: “Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.”

Za BIA Separations, in navsezadnje tudi za Slovenijo in tukajšnje davkoplačevalce, bi bilo, glede na prakso, ki smo ji priča, najbolje, da Spirit s tovrstnim “spodbujanjem podjetništva” raje preneha, saj bo tako manj škode za vse.

Lepa priložnost za to je ponujena roka s strani znanstvenika in inovatorja, ki ima zagotovo za početi kaj mnogo bolj pomembnega, kot pa čas izgubljati s pravdanjem z institucijo slovenske države, katere smisel obstoja je, da mu na poslovni poti pomaga, ne pa ga ovira.

Če pa tega že niso sposobni storiti, pa bi bilo edino pošteno, da se začnejo obnašati, kot da ravnajo s svojim, ne pa davkoplačevalskim denarjem. Že star, morda nekoliko vulgaren, slovenski pregovor pravi, da je s tujim **** res lahko opletati po koprivah.

Ob takšnem pristopu državnih uradnikov in njihovih vodilnih sploh ni čudno, da vsa bolj inovativna podjetja bežijo iz države. Upajmo, da na koncu s takšnim ravnanjem ne bodo pregnali še ajdovske gazele, za katero poznavalci ocenjujejo, da ima potencial multinacionalke. Meja je blizu, svet za podjetje takšnih potencialov pa majhen. 

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več