Na Zahodu nič novega

V četrtek, 24.9.2020, je potekala 15. redna občinska seja v Ajdovščini. Po poletnem premoru smo se občinski svetniki zopet srečali in nadaljevali z delom za naše občanke in občane. Bilo je nekaj pomembnih tem, naj izpostavim le nekatere.

Kot vsi že veste, je prejšnji teden nevarno zagorelo nad mojo rodno vasjo Dolgo Poljano. Nekateri pravijo namerno. Zahvala še enkrat vsem poklicnim in prostovoljnim ajdovskih gasilcem, vsem gasilcem iz širše iz regije, vojaškemu helikopterju, civilni zaščiti in krajankam in krajanom Dolge Poljane, ki so pomagali zraven. Te dni nas je Bogu hvala blagoslovil dež. Kljub temu me je na seji zanimal podatek, koliko taka intervencija vseh deležnikov v gašenju tega požara finančno stane? Župan Beočanin mi je okvirno ustno odgovoril, da okrog 10.000 evrov, da pa bodo točni podatki na
voljo do naslednje seje. Dobro je, da ozavestimo in si znamo predstavljati, še posebej v primeru, če gre za namernega požigalca, koliko tako neodgovorno ravnanje finančno stane (vsaj 10.000 evrov v primeru Dolge Poljane), da niti ne omenjam ogroženja življenj in imovine. Morebitnega požigalca ali požigalce policija še išče.


Naslednja pomembna tema je bila nadaljevanje projekta Strane na Planini, ki mu večina domačinov ostro nasprotuje. Napisanih je bilo ogromno pripomb, a županova Beočaninova volilna mašinerija nadaljuje svoj brezkompromisen boj za dokončno umestitev projekta v okolje, kamor po mnenju mnogih ne spada. Veliko je bilo o tem že povedanega, a najbolj zgovoren je dopis Venčka Petriča, ki ga je med tednom naslovil na skoraj vse občinske svetnike v upanju, da vsi še enkrat dobro premislijo. Ker se je gospod Petrič zares poglobil v tematiko poglejmo podrobno njegove argumente.


Venčko Petrič: »Sem rojen na Planini, v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, 52 let sem preživel na Planini, sedaj živim v Ajdovščini. Spodnje besede odražajo moje osebno mnenje, (podobnega mnenja glede pozidave na podeželju je tudi večina  prebivalcev Planine ), besede odražajo moj odnos do delovanja Občinskega sveta, odnos do transparentne porabe javnega denarja, moj odnos do neokrnjene narave, čiste pitne vode in zraka ter zdrave hrane.

Razlogi za glasovanje proti gradnji naselja Strane na Planini:

 1. Osnova ideja gradnje naselja na podeželju v neokrnjeni naravi, na ne kmetijskem zemljišču.
 2. Gradnja za tujce, ne za domačine (prebivalce Planine), ki še vedno doma na Planini nimajo gradbenih parcel, urejenega kanalizacijskega omrežja ter cestne infrastrukture.
 3. Odkup zemljišča v namen reje konjev ter prekategorizacija zemljišča v zazidalno zemljišče.
 4. Zasebni interesi občinskih funkcionarjev pri nakupu podjetja Progres Planina v stečaju in odločitev, da se gradnja naselja nadaljuje.
 5. Zanikanje prioritet Državnega zbora iz leta 2014 v zvezi z razvojem in poselitvijo podeželja ter zanikanje dejavnikov vplivov na okolje, vključenosti zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine.
 6. Nepripravljenost priprave zakonsko zahtevanih nadomestnih kmetijskih zemljišč.
 7. Ko tudi Občinska uprava na internetni strani Vipavska dolina (zelena destinacija) oglašuje svoja  dejanja: «Domačini sistematično in vztrajno skrbijo za naravno okolje. Ne le na zaščitenih območjih, ki nosijo znak Natura 2000, na vsakem koraku lahko zaznamo, da je okolje čisto, kakovost pitne vode pa zelo visoka. Enako skrb namenjajo tudi kmetijskim površinam, ki so zaščitene pred pozidavo. Dolina tako ohranja tudi svojo tradicionalno podobo.« Tudi v tem primeru Občinska uprava ravna čisto nasprotno, to je gradi naselja na  podeželju in uničuje kmetijska zemljišča.
 8. Priprava projektnih dokumentov z zavajanjem javnosti npr: priklop kanalizacije naselja na obstoječe omrežje, ki ga dejansko sploh ni – popoln nonsens.
 9. Ignoriranje prebivalcev Planine pri sprejemanju vseh dokumentov v zvezi z gradnjo naselja.
 10. Poslabšanje življenjskih pogojev prebivalcev Planine: čisti zrak, čista pitna voda, vodovodna oskrba, električna napeljava.
 11. Nepodpisanost pogodb z lastniki zemljišč preko katerih bodo šli: vodovod, elektro omrežje, internetno in kanalizacijsko omrežje.

V skrajnem primeru in z upoštevanjem spodnjih zagotovil bi lahko glasovali za gradnjo:

 1. Če bi bila  kmetom  zagotovljena nadomestna kmetijska zemljišča – nadomestek za pozidana zemljišča.
 2. Narejeno bi moralo biti kanalizacijsko omrežje na Planini in nova čistilna naprava za naselje Planina in naselje Strane.
 3. Če bi bilo zagotovljeno zavarovanje vodnih virov Honice in Drage.
 4. Če bi bilo zagotovljeno kmetom mejašem naselja normalno in neovirano opravljanje svoje dejavnosti.
 5. Če bo zagotovljena ureditev ceste skozi Bačarje, kjer je ozko grlo (po mojem vedenju obstoječa cesta skozi Bačarje sploh nima uporabnega dovoljenja).

V Občinski svet ste bili Izvoljeni kot predstavnik ljudstva z namenom, da zastopate interese nas občanov. Upam, da ste tudi družbeno odgovorni. Ali boste ob tej priliki na glasovanju glasovali  po svoji vesti, ali za kapital, ali za neokrnjeno naravo, čisto vodo in zrak, zdravo hrano?


Še nekaj bi dodal: z vidika do spoštovanja naših prednikov (tudi sam sem rojen na kmetiji), ki so obdelovali svojo rodno grudo in nam jo zapustili v takšnem stanju, kakor tudi do današnjih kmetovalcev, ki kljubujejo vsem viharjem – ohranjajo kulturno krajino, ohranjajo poseljenost podeželja, nam pridelujejo domačo hrano, itd., in jim bo s pozidavo odvzeta lastna zemlja. Občinska uprava naj prekine vse postopke v zvezi s tem postopkom ter naj kmetom vrne vsa zemljišča, ki so bila od njih odkupljena z zvijačo. Najprej reja konj, potem pa sprememba namembnosti – zazidalna zemljišča). Upam, da tudi ostali občinski svetniki  premorejo toliko modrosti , da bodo glasovali proti temu projektu. Vse ostalo so pa samo interesi in nič drugega.«

Kot vidimo, na Zahodu (ajdovski občini) nič novega. Svetniki SDS smo bili seveda proti, a nas je županova koalicija žal preglasovala. Več pa naslednjič.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več