Ajdovščina med TOP 20 najbolj zadolženih v državi

Jožko Premrn

Občinski svet občine Ajdovščina je na četrtkovi seji sprejel predlog rebalansa proračuna za letošnje leto in povečal zadolžitev  višini 4,6 milijona evrov.

Vsak občan je dolžan 750 evrov

Skupna zadolženost občine Ajdovščina se je tako povečala že na 15 milijonov evrov. Močno se je približala največjemu možnemu obsegu zadolževanja občin, ki ga še dopušča zakon o financiranju občin. Vsak prebivalec občine je po novem zadolžen za 750 evrov, kar uvršča občino Ajdovščina med 20 najbolj zadolženih občin v državi. Nekakšen TOP 20.

Jožko Premrn

V svetniški skupini NSi, ki k pripravi proračuna sploh nismo bili povabljeni, smo opozorili na pasti proračuna in dodatnega zadolževanja. To je nezmožnost črpanja evropskih sredstev za investicije s soudeležbo občine. Presegli bomo največji obseg dovoljenega zadolževanja občine. Zaradi odplačila glavnice in obresti bodo prosta finančna sredstva za razvoj občine močno zmanjšana. Občina bo zaradi slabega finančnega stanja morala prodajati zemljišča in jih zato morala prodati pod ceno.

Prav tako smo opozorili na donacijo podjetja za ureditev območja Kastre v višini pol milijona evrov, ki je v tem rebalansu proračuna ni več. Na to vprašanje, kje je denar, jasnega odgovora župana nismo dobili.

Še vedno pa v proračunu ostaja prodaja deleža občine v Primorski hranilnici Vipava, kljub dobremu poslovanju hranilnice, načrtom in vlogi, ki jo ima za lokalno okolje.

Se pa že poznajo nove zaposlitve v občinski upravi pri odhodkih. Ti se povečujejo na rekordne več kot 32 milijonov evrov! Prihodki pa se zmanjšujejo na 25 milijonov evrov.

Neslavno 112. mesto v razvitosti

Kljub vedno večjemu zadolževanju občine pa razpoložljivi podatki Ministrstva za finance kažejo, da je trenuten koeficient razvitost občine Ajdovščina pod povprečjem, kar uvršča občino Ajdovščina po razvitosti na 112. mesto, med vsemi občinami. V zadnjih letih je Ajdovščina na tej lestvici padla.

Zato smo županu predlagali, da bi bilo potrebno v proračunu nameniti več pozornosti socialnemu varstvu starejših, pospešiti gradnjo kanalizacij po vaseh, zagotoviti stavbna zemljišča za individualno gradnjo in nova stanovanja, spodbude za povečanje prenočitvenih kapacitet po vaseh, ter začeti z načrtovanjem pridelovalno prodajne verige ekološko pridelane zelenjave in sadja.

V svetniški skupini NSi smo županu ponovno ponudili sodelovanje ter skupno delo pri uresničevanju potreb občanov in volilnega programa župana, v katerem pa ni bilo zadolževanja, dodatnega zaposlovanja v občinski upravi in prodaje Primorske hranilnice.

Ponujeno roko sodelovanja je župan žal zavrnil, zato v svetniški skupini NSi, skupaj z SDS predlaganega rebalansa proračuna nismo podprli.

Jožko Premrn

Predsednik občinskega odbora NSi

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več