NSi za nov zakon o zasebnih šolah

www.zdruzeni-starsi.si

Številni pravni strokovnjaki zato opozarjajo, da je v Sloveniji spoštovanje načela pravne države močno ogroženo.

Neizvršitev odločbe ustavnega sodišča v neenak položaj postavlja starše in otroke, ki obiskujejo javno veljavne programe, ki jih izvajajo nevladne osnovne šole, v primerjavi s tistimi, ki obiskujejo osnovne šole, ki jih je ustanovila država oz. občine. Skladno z 11. členom ZOFVI pa vse osnovne šole, ne glede na ustanovitelja, gradijo javno mrežo in opravljajo javno službo na področju vzgoje in izobraževanja.

NSi: Obstaja rešitev

Kot je v pismu zapisal Matej Tonin, v NSi menimo, da obstaja rešitev, da v celoti izpolnimo odločbo ustavnega sodišča in zagotovimo enako financiranje javnoveljavnih programov v vseh osnovnih šolah ne glede na ustanovitelja. Hkrati pa zavarujemo mrežo javnih šol, ki jih je ustanovila država, na način, da z deležem omejimo število nevladnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavni program in ga (so)financira država.

Predsednik NSi ministru v vabilu sporoča, da smo v NSi že večkrat dokazali, da se znamo pogovarjati in iskati skupne rešitve, hkrati pa se znamo dogovorov tudi  držati. Zato ga ponovno vabimo na pogovor v poslansko skupino NSi, da skupaj najdemo rešitve za uresničitev odločbe ustavnega sodišča in okrepitev mreže javnih šol.

Za šolo brez ideologije

V civilni iniciativi Združeni starši menijo, da je propad vladnega predloga v obeh domovih parlamenta nova priložnost, da “s skupnimi močmi poiščemo ustrezno rešitev za uresničitev odločbe Ustavnega sodišča”.
Upajo, da bodo parlamentarne počitnice umirile strasti in omogočile pogovore brez ideološkega naboja: “Ravno z namenom preseganja ideoloških delitev smo v civilni iniciativi Združeni starši povezali vse nedržavne osnovne šole in vrtce, skupaj več kot 80 ustanov in 4500 otrok.”
Povabili so vse poslanke in poslance, da obiščejo, da se seznanijo s pedagoškimi pristopi v nedržavnih šolah in vrtcih. Želijo namreč, da bi od blizu spoznali materijo, o kateri bodo imeli možnost, privilegij in odgovornost odločati v prihodnosti.

Napovedujejo tudi: “Prav tako se bomo aktivno vključili v proces iskanja ustreznih rešitev, zatorej na tem mestu ponujamo roko zakonodajni veji oblasti. Naslednji izziv predstavlja novela Zakona o vrtcih. Združeni starši si bomo prizadevali, da bi nedržavne in državne šole ter vrtci v javni mreži tudi v prihodnje omogočali kakovostno izobrazbo vsem državljanom RS.”

Deli z ostalimi
Ne spreglejte
Naloži več