Nedeljska misel: PRAZNIK EVHARISTIJE – Vera v evharistijo je vera v življenje

Nedeljska misel Telovo 2024

V treh tednih, po vnebohodu, nam je liturgija ponazorila delovanje Svetega Duha ter edinost in troedinost Boga; to naj bi nam zagotovilo stalno navzočnost Jezusa med nami do konca časov. Skrivnostna, tiha, a gotova in rodovitna navzočnost samega slavno Vstalega Kristusa, ki je vstal iz groba, ki je svojim učencem vseh časov obljubil: »Glej, jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20).

V nadaljevanju s temami zadnjih tednov nas danes podpira nadaljnja modalnost navzočnosti Vstalega med nami, ki ji je naklonjena sama Trojica, milo rečeno, edinstvena, skrivnostna in v nekaterih pogledih tudi za nas, še bolj pa za tiste, ki ne verujejo malo verjetna. S posredovanjem Svetega Duha, poslanega od Očeta, postane Božji Sin Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek, navzoč v resnični in vsebinski obliki vsakič, ko duhovnik izreče posvetilne besede na na kruhu in na vinu na oltarju: »To je moje telo … To je kelih moje krvi za novo in večno zavezo«.

To so »Jezusove besede«, ki jih pod kaznijo neveljavnosti maše ni mogoče na noben način spremeniti ali nadomestiti. Vsakič, ko jih duhovnik izreče, potem ko je zaprosil Očeta, naj pošlje Svetega Duha na te prvine (epikleza), se neizogibno zgodi, da ta mala oblika kruha spremeni svojo snov v Kristusovo telo; te kapljice vina se v bistvu spremenijo v Gospodovo kri Jezus iz Nazareta ki je torej resnično navzoč v telesu, krvi, duši in božanstvu pri mizi vsakič, ko se obhaja evharistija. In ne le to: na oltarju je ponovno predstavljena ista daritev, ki se je enkrat za vselej zgodila na križu na kraju Golgota, imenovanem Lobanja ali Kalvarija. Papež Pavel VI. pojasnjuje: »Gospod se žrtvuje na nekrvav način v mašni daritvi, ki predstavlja daritev križa, z uporabo njegove zdravilne moči, v trenutku, ko z besedami posvetitve začne biti zakramentalno navzoč, kot duhovna hrana vernikov, pod obliko kruha in vina«.

V evharistiji je Kristus navzoč v svojem pravem telesu in v oltarni daritvi ponazarja svoje žrtvovanje na križu. Kako je vse to mogoče razložiti? Ne zaradi znanstvenih argumentov ali intelektualnih razglabljanj o tem pojavu; ne induktivno ali deduktivno ali logično, ampak le na podlagi samega Jezusovega razodetja, ki je izrecno rekel: »Jaz sem živi kruh, ki je prišel v nebesa. Če kdo jé ta kruh, bo živel vekomaj in kruh, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta … Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil tretji dan« ( Jn 6, 51 – 58). “Jesti Jezusa” pomeni prevzeti ga in ga sprejeti v življenju, se poistovetiti z njim in se osredotočiti na njegovo skrivnost in na njegovo osebo: tako kot se hranimo s kruhom v običajnih jedeh, tako ne moremo brez živega Jezusa v življenju v podobi kruha in vina. Vendar pa gre tudi za vprašanje resnične prehrane, za prehranjevanje v materialnem smislu. Sicer ne bi imele smisla prej omenjene Jezusove besede, izrečene med in po znameniti večerji, v katerih se (To je moje telo = To sem jaz) predstavi kot hrano, ki jo je treba uživatii; prav tako ne bi imeli smisla izrazi na »čaši zaveze«, ki nakazuje, kako vino postane njegova daritvena kri, tista, ki bo nato prelita na križu prav za spravo Boga in človeka (zaveza). Pavel bo ponovno vztrajal pri resnični in vsebinski navzočnosti Jezusa v evharističnem kruhu in prosil vsakogar, naj do njega dostopa na vreden način, pri čemer bo razlikoval med prostori, kjer se gostijo, od krajev, kjer se uživa Kristusovo telo (1 Kor 11, 20 – 29). Cerkev bo zvesta Gospodovemu naročilu, da ohranja ta zakrament skozi čas, da bo Jezus vedno živel med nami, kakor je živel kot Vstali 40 dni pred vnebohodom v nebesa. V evharistiji je Jezusova navzočnost dejansko živa in produktivna, prinaša dvig in rast za osebo in za skupnost.

Vsekakor je Kristus v življenju Cerkve navzoč še na druge različne načine (npr. “Kjer sta dva ali trije združeni v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi”), vsekakor pa se razodeva kot resničen, pristen in zveličaven. Individualna in skupnostna molitev, občestvo med nami, ljubezen do bližnjega, zlasti do ubogih in revnih, bolnikov in tujcev, so nekatera mesta njegovega bivanja med nami in za nas. Tudi v drugih zakramentih v nevidni obliki deluje in prinaša duhovno preobrazbo subjekta, ki jih prejema; toda samo v evharistiji smo prepričani, da se znajdemo pred resnično, vsebinsko in trajno navzočnostjo, v kateri se materija popolnoma spremeni v njega, Jezusa Kristusa.

In še bolj vznemirljivo je, da smo v tistem trenutku priča isti krvavi daritvi na križu, prelivanju njegove krvi, tako kot se je to zgodilo pred več kot dva tisoč leti, kar nam je ponovno prikazano v daritvi sv.maše. Sodelovanje pri evharistiji torej pomeni imeti koristi od odrešenja in duhovnega bogastva iz same daritve: Kristusova kri, ki je predstavljena na oltarju, ima enako vrednost odrešenja in odrešenja za tiste, ki sodelujejo pri maši, kot jo je imela za vse pri trenutek, ko je Kristus umrl na križu. Že sama navzočnost Jezusa v obliki kruha povečuje duhovno bogastvo subjekta, ki se z njim hrani, uresničuje občestvo le-teh z vso Trojico, saj po Sinu Jezusu Kristusu, ki je navzoč v hostiji, po delovanju Svetega Duha pridemo k Bogu Očetu in se stem razgrne isto občestvo z vso Cerkvijo.

Pomembno je, da mora imeti v župnijskem življenju vsaka dejavnost svoje izhodišče in točko prihoda in konvergence v evharistiji in da vsaka pobuda na ravni animacije ali duhovnosti ali dobrodelnosti ali družbene zavzetosti, ne more manjkati obhajanje evharistije, ki je  praznovanje v Sv.Duhu: Kristusovo telo je tisto, ki v moči delovanja Sv.Duha dela Cerkev in povzdiguje vsako delo, ki ga označuje kot krščanski prispevek tudi v korist družbe, daje mu tudi kakovostno vrednost, vztrajnost in doslednost. Evharistija je moč, motivacija in temelj vsake cerkvene stvarnosti. Enako navdušujoče je, da zakrament živega kruha, če se ga lotevamo s predanostjo in ne z odmaknjenostjo in brezbrižnostjo, človeku prinaša precejšnjo prenovo, ki ga lahko tolaži, krepi in vliva zaupanje in optimizem tudi v običajnih življenjskih težavah vseh dni, kar daje motivacijo in spodbudo, ko vsak subjekt spozna osebno seznanjenost z istim Bogom v evharističnem Kristusu. Z oblikovanjem posameznika, ki jo z vero sprejema, se evharistija vtisne v Cerkev in v družbo, da zasije sam živi in ​​dejavni Kristus, ki je vedno navzoč med nami, v skrivnostni, a resnični obliki.

Vera v evharistijo je torej vera v življenje in resničnost, saj sam Jezus živi v nas in za nas in vpliva na vse, kar počnemo, da bi bilo vse, kar počnemo, narejeno na najboljši možen način.

DELITE
Ne spreglejte
Naloži več